uPang UV Lamp ,Infrared Light Set ,uPang 紫外線燈 紅外線燈套裝,2支UPang 紫外線燈管紅外線燈泡, uPang燈更換;uPang紫外線燈

uPang UV Lamp + Infrared Light Set / uPang 紫外線燈 + 紅外線燈套裝 x2套

Regular price $450.00 $376.00 Sale

uPang UV Lamp + Infrared Light Set / uPang 紫外線燈 + 紅外線燈套裝x 2套


-共4支UPang 紫外線燈管+2顆紅外線燈泡

-UPang 專用UV 燈管和紅外線燈泡的使用壽命是 6000 小時。為維持有效消毒功率,建議每9-10個月更換一次

-燈管和燈泡皆適用於uPang 701及uPang Plus 802