uPang UV Lamp + Infrared Light Set / uPang 紫外線燈 + 紅外線燈套裝

uPang UV Lamp + Infrared Light Set / uPang 紫外線燈 + 紅外線燈套裝

Regular price $225.00 $199.00 Sale

uPang UV Lamp + Infrared Light Set / uPang 紫外線燈 + 紅外線燈套裝

-2支UPang 紫外線燈管+1顆紅外線燈泡

-UPang 專用UV 燈管和紅外線燈泡的使用壽命是 6000 小時。為維持有效消毒功率,建議每9-10個月更換一次

-燈管和燈泡皆適用於uPang 701及uPang Plus 802